Küsitlus Vinni valla uue arengukava koostamiseks

Vinni Vallavalitsus on koostamas valla arengukava aastateks 2019-2030. Arengukava määratleb Vinni valla arenguvisiooni ja -suunad ning strateegilised eesmärgid, samuti vajalikud tegevused ning ressursid eesmärkide saavutamiseks. Arengukava koostamisel lähtutakse Vinni valla sotsiaal-majanduslikust hetkeolukorrast, prognoosidest, seadusega pandud kohustustest ning muudest kehtestatud arengudokumentidest ja valla rahalisest võimalustest. Koostajate jaoks on oluline ka vallaelanike arvamus. Seepärast oleme väga tänulikud, kui leiate aega vastata meie küsimustele valla edasiste arengute kohta Vastamiseks pead sisse logima ID-kaardi või ID-mobiiliga.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Vale omavalitsus, Vinni valda sisse registreerimine toimub aadressil Pajusti, Tartu mnt. 2
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.