Ehituse ja planeeringu blanketid

MTÜde taotlused ja korrad

28.09.18

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

  • Lisa 1 Taotlus tegevustoetuse saamiseks (rtf)

    Lisa 2 Taotlus ühekordse toetuse saamiseks (rtf)

    Lisa 3 Taotlus projektitoetuse saamiseks (rtf)

    Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne (tegevustoetuse kasutamise kohta) (rtf)

    Lisa 5 Toetuse kasutamise aruanne (ühekordse (ürituse) toetuse kasutamise kohta) (rtf)

Toimetaja: MART VILLUP