Erakorraline toetus

3.11.23

Erakorraline toetus on Vinni valla eelarvest toimetulekuraskustesse sattunud isikule makstav mitteperioodiline toetus isiku ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud kulude katmiseks. Erakorralist toetust makstakse isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu (tulekahju, loodusõnnetus vms).

Toetuse suurus sõltub isiku või perekonna toimetulekuvõimest, elukondlikest vajadustest ja abivajaduse hindamisest.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 114 - § 117.

Toimetaja: MART VILLUP