Vaktsineerimine on avatud kõikides Eesti piirkondades

20.07.22

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel peaksid ennast COVID-19 vaktsiini teise tõhustusdoosiga vaktsineerima eeskätt riskirühmad. Riskirühma kuuluvad kõik üle 60-aastased inimesed ning üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19 haigust raskelt. Teise tõhustusdoosi võiksid inimesed teha kuue kuu möödumisel viimasest doosist või haiguse põdemisest.

Juhul, kui nakatumise kasvutrend püsib madal ja haiglakoormus ei hakka oluliselt kasvama, soovitab komisjon võimaldada teist tõhustusdoosi COVID-19 riskirühmadele aktiivselt alates augusti teisest poolest. Esimesel võimalusel peaksid teise tõhustusdoosi tegema kõik hooldekodude elanikud, sealsed töötajad ja tervishoiutöötajad, kes puutuvad kokku patsientidega ning ka inimesed, kes ei ole vaktsineerimiskuuriga veel alustanud või teinud esimest tõhustusdoosi.

Alates 18. juulist on kõigil soovijatel võimalik endale teiseks tõhustusdoosiks aega broneerida digiregistratuuris, kui viimasest doosist või COVID-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud. Kuigi ekspertkomisjon on andnud soovituse, et neljanda doosi võiksid teha eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed, saavad soovi korral ennast vaktsineerida ja selleks digiregistratuuris aega broneerida ka kõik riskirühma mittekuuluvad inimesed.

Ühtlasi on võimalus minna neljandat doosi saama ka oma valitud vaktsineerimiskabinetti, kus on võimalik ennast vaktsineerida nii ette registreerides kui ka ilma eelnevalt registreerimata. Kõikide avatud vaktsineerimiskabinettide registreerimise ja lahtiolekuaegade kohta igas maakonnas, samuti vaktsineerimisega seotud küsimuste korral on informatsiooni võimalik leida aadressil www.vaktsineeri.ee.

Osaliselt vaktsineerivad hetkel inimesi ka perearstid ning selleks peaks esmalt võtma ühendust oma perearstikeskuse registratuuriga. Liikumispuudega inimestel on võimalik vaktsiinisüst saada kodus ja vaktsineerimist viivad sel juhul läbi koduõed. Kodus vaktsineerimise soovist peaks inimene teadma andma oma perearstile või Tervisekassa klienditeeninduse telefonil +372 669 6630.

Inimestel on võimalik ennast vaktsineerida ka valitud apteekides üle Eesti. Apteegid, kus on ennast võimalik koroonaviiruse vastu vaktsineerida, on leitavad aadressil www.vaktsineeriapteegis.ee ning infot on võimalik küsida ka Tervisekassa klienditeenindusest.

Inimesi nõustavad individuaalselt vaktsineerimise küsimustes eelkõige perearstid, kuid seda teevad ka kõik teised vaktsineerivad tervishoiuteenuse osutajad. Vaktsineerimiseks saavad inimesed aega broneerida digiregistratuuris või võttes ühendust vaktsineerijaga. Meditsiinilist nõu saab küsida perearsti nõuandetelefonil 1220 ja üldistele vaktsineerimisega seotud küsimuste korral saab informatsiooni riigi infotelefonilt
Toimetaja: MART VILLUP

Laupäeval, 8. jaanuaril toimub Covid-19 vastu vaktsineerimine:

30.12.21

Tudu koolimajas kell 10-13

Roela rahvamajas kell 10-13

 Ulvi teeninduskeskuses 14-16

Viru-Jaagupi koolimajas kell 14-17

Vaktsineerib Tenfoot Medical, vaktsiinideks Moderna/Spikevax; Pfizer/Comirnaty; Janssen.

Samuti võimalus vaktsineerida enda gripi vastu vaktsiiniga VaxigripTetra. Inimestele vanuses 65+ on gripivaktsiin tasuta, ülejäänutele 15 eurot.

Võimalus tellida vaktsineerimisteenust koju (5360 7109) .

Toimetaja: MART VILLUP

Vaktsineeri end COVID-19 vastu!

19.11.21

Kui soovid enne vaktsineerimist sellest spetsialistiga rääkida, helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või räägi oma perearstiga. Infot vaktsineerimispunktide kohta saad telefonilt 1247 või veebilehelt vaktsineeri.ee.

Otsi vaktsineerimise aegu siit: https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Vinni valla elaniku jaoks on lähim võimalus vaktsineerida oma perearsti juures või Rakvere Haiglas.

NB. Paljudel on käes aeg teha tõhustusdoose. Tõhustusdoosi jaoks peab olema täisvaktsineerimisest möödas pool aastat, Jansseni või AstraZeneca vaktsiinidega vaktsineeritutel viis kuud.

Liikumisraskustega inimestele saab medõde minna vaktsiini manustama koju. Selleks võta ühendust sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selliga telefonil 325 8663, 5343 3521, mirjam.selli@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Koroonaviiruse üha hoogustuv levik tingib ka meie vallas rangemate piirangute kehtestamise.

11.03.21

Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimetulek. Allpool on koondatud alates 11. märtsist kehtivad piirangud.

Avalikus ruumis on kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu ning hoida vahet 2+2. Ka õues tuleb jälgida liikumispiirangut 2+2.

Kaubandus: alates 11. märtsist on avatud ainult esmavajalikud kauplused -  toidukauplused, apteegid, invakauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esindused, optikapoed, lemmikloomapoed ja tanklad. Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga. Muudel juhtudel on lubatud üksnes drive-in müük ning müük välialadel.

Söögikohad (k.a. tanklakohvikud)võivad toitu ainult kaasa müüa, kohapeal toitlustada ei tohi.

Koolid: kõik õpilased on 11.aprillini distantsõppel. Koolidel on lubatud korraldada õppetöö kontaktõppena kooli ruumides ainult erandjuhtudel.

Lasteaialapsed tuleks võimaluse korral jätta koju.

Valla noortekeskuste  siseruumides huvitegevust ei toimu, noorsootöötajad töötavad noortega peamiselt veebi vahendusel ja võimalusel 2+2 tingimustel õues.

Huvitegevus  ja sport: kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes välitingimustes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Avalikud üritused, spordivõistlused, liikumisüritused - ei toimu.

Päevakeskused on suletud.

Raamatukogud töötavad piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud. Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel. Raamatuid saab reserveerida lugejaportaalis URRAM (www.lugeja.ee), e-posti või telefoni teel

Hooldekodude külastamine on võimalik ettehelistamise korral ja isikukaitsevahendeid kasutades.

Vinni Vallavalitsus töötab E-R kell 8.00 – 16.30, lõuna 12.00-12.30. Välisuksed on suletud. Palume eelistada elektroonset suhtlust ja e-teenuseid. Vastuvõtule tulge ainult vältimatul vajadusel ja selleks eelnevalt registreerudes.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni vald järgib pärast eriolukorda edasi kehtivaid piiranguid ja leevendusi

10.08.20

Alates esmaspäevast, 18. maist leevendatakse Vinni vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorralduse piiranguid vastavalt Vabariigi Valitsuse leevenduste kavale.

Kodanike vastuvõtt vallamajas ja teenuskeskustes

Vallavalitsus alustab kodanike vastuvõtuga vallamajas ja teeninduskeskustes alates 19. maist 2020.

Palume eelnevalt end registreerida ametniku vastuvõtule. Kontaktandmed siin.

Palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel ning kasutada võimalikult palju digitaalset asjaajamist.

Vallavalitsusele edastavad paberdokumendid palume jätta vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti.

Vallamaja ja teeninduskeskuste ruumidesse tulles palume jälgida ohutusnõudeid: desinfitseerida käed, soovitavalt kanda maski või katta nina ja suu salliga, hoida kaaskodanike ja ametnikega distantsi ja ilma kokkuleppeta vallamaja ruumides mitte liikuda.

Haigena või haigustunnustega palume vastuvõtule / majja mitte tulla.

 

Valla hallatavad asutused

Üldhariduskoolid

18. maist toimub osaline kontaktõpe kõigis koolides. Kontaktõpet korraldatakse individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja järgides võimalusel 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab ja teavitab neist asjassepuutuvaid inimesi iga haridusasutus eraldi. Tingimuste kehtestamisel lähtub haridusasutuse juht haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest „Õppetöö korraldamine siseruumides alates 15. maist COVID-19 perioodil".

Lasteaiad 

Vinni valla lasteaiad on avatud. Lasteaia direktor kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta, haigestunud laps saadetakse viivitamatult koju.

Huviringid

Lubatud on huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Jälgida tuleb 2 + 2 reeglit ja järgida hügieenireegleid.

Noortekeskused

Valla noortekeskused on alates 18.maist avatud. Ühes rühmas võib olla 10 noort. Noortekeskuste juhid kindlustavad kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele.

Raamatukogud

Valla raamatukogud avatakse tavapärase töögraafiku alusel, kuid teatud piirangutega. Raamatukogu juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest.

Kultuurimajad/klubid

Kultuurimajad ja klubid on suletud kuni uue hooaja alguseni. Kuni 30.maini on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid. Seni on lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost. Alates 01.juunist on lubatud avalikud üritused nii sise- kui ka välitingimustes, juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.. Avalike jaanitulesid 2020.aastal Vinni vallas ei toimu.

Hooldekodud ja päevakeskus

Hooldekodud jäävad külastajatele suletuks kuni 31. maini, edasistest tegevustes võetakse aluseks Terviseameti nõuded. Päevakeskus on avatud ning päevakeskuse juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest. Jätkub sooja toidu jagamine Vinni vallas, esialgu kuni õppeperioodi lõpuni.

Valla avalikud saunad

Vinni valla avalikud saunad on suletud kuni 01.06.2020.

Spordihooned

Spordihooned on avatud. Lubatud on alates 18.maist treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates. Jälgida tuleb 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust ja osalejate arvu kuni 10 inimest grupis. Alates 01.juunist on lubatud treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates jälgides 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust. Välistingimustes mitte rohkem kui 100 inimest. Vinni spordikompleksi ujula on avatud treeninguteks, peale treeninguid on lubatud kasutada sauna, mille temperatuur on vähemalt 70 kraadi. Aroomi- ja aurusaunad ei ole avatud.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Eriolukorra info

23.03.21

Soovitused spordi-ja liikumisürituste korraldamiseks õues alates 02. maist 2020.

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

Alates 30.märtsist toimub Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba raamatulaenutus.

Alates 30.03.2020 töötab Vinni valla raamatukogud piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud.

Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.

Raamatuid saab reserveerida lugejaportaalis URRAM (www.lugeja.ee), e-posti või telefoni teel

 • Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu telefon 32 57 160 , 
  e-post vinni.raamat@vinnivald.ee (kell 12-15)
 • Ulvi raamatukogu telefon 5 558 7468 või 329 3224  
  e-post ulvi.raamat@vinnivald.ee (kell 11 -15)
 • Laekvere Raamatukogu telefon 3295392 (kell 10 -15)
 • Muuga Raamatukogu telefon 3294475 (kell 10 -15)
 • Roela Rahvaraamatukogu telefon 329 7266 (kell 9.30-13.30)
 • Tudu Rahvaraamatukogu telefon 323 5645
 • Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu telefon 329 6102

Kojukande flaier

Koroonavalem 2+2

Eriolukorra täiendavad meetmed

Haridus- ja Teadusministeerium annab teada

Kriisi tõttu probleemidesse sattunud ettevõtjate abistamiseks on loodud uus lehekülg Eesti Ettevõtjate

Kriisiabikeskus (EEKRI)

Veterinaar- ja Toiduameti käitumisjuhised

Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Eesti koroonakaart

Terviseameti    soovitused  puhastamiseks    ja    desinfitseerimiseks koroonaviiruse    (COVID-19) nakkusohu korral

Soovitused koduses solatsioonis või karantiinis olevale inimesele

Работа департамента во время чрезвычайного положения

Päästeameti töökorraldus eriolukorras

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Koroonaviiruse haigus COVID-19

 

Valla kriisikomisjoni teated

Vinni vallas on perioodil 13.-27.märts suletud kõik koolid, klubid, raamatukogud ja noortekeskused.

Lasteaiad on avatud, kuid Terviseameti soovitusel palume võimalusel ka lasteaialapsed koju jätta.

Vald palub teavitada isikutest, kellel võib tekkida probleeme esmatarbekaupade ja ravimite soetamisel. Helistada telefonil 5343 3521.

Kriisikomisjoni kokkuvõte

Toimetaja: SIGNE RUMMO