Hariduse alased eeskirjad ja korrad

6.02.20
Toimetaja: MART VILLUP

MTÜde taotlused ja korrad

16.09.19

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

  • Lisa 1 Taotlus tegevustoetuse saamiseks (rtf) (doc-failina lisa 1)

    Lisa 2 Taotlus ühekordse toetuse saamiseks (rtf) (doc-failina lisa 2)

    Lisa 3 Taotlus projektitoetuse saamiseks (rtf),  (doc-failina lisa 3)

    Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne (tegevustoetuse kasutamise kohta) (rtf), (doc-failina lisa 4)

    Lisa 5 Toetuse kasutamise aruanne (ühekordse (ürituse) toetuse kasutamise kohta) (rtf), (doc-failina lisa 5).

Toimetaja: HILJE PAKKANEN