Vinni valla ettevõtlus arvudes

23.03.21

Äriregister seisuga 06.03.2014

Aktsiaseltsid 14
Füüsilisest isikust ettevõtjad 207
Osaühingud 277
Mittetulundusühingud 90
Korteriühistud 26
KOKKU: 614
   

Majandustegevuse register seisuga  06.03.2014

 
Jaekaubandus  18
Hulgikaubandus 10
Toitlustamine 5
Teenindus 15
Turism 2
Majutusteenuse osutamine 2
KOKKU: 50

 

Toimetaja: SIGNE RUMMO