Roela Kool

12.01.23

Aadress: Järve 1, Roela 46602, Lääne-Virumaa

Direktor : Aive Alavere  329 7151, 507 3849

Hoolekogu: 

  • Katrin Põllu           lastevanemate esindaja
  • Merle Kohandi      lastevanemate esindaja
  • Sirli Ehasalu         lastevanemate esindaja
  • Ester Kruusma     lastevanemate esindaja
  • Gerly Kanna           lasteaiaõpetajate esindaja
  • Anne Maalman      kooliõpetajate esindaja
  • Margit Diits            vallavalitsuse poolt nimetatud isik
Roela Kool juurde on moodustatud õpilaskodu. Õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on toimetulekuga raskusi. Et saada õpilaskodus riiklikult toetatavat kohta on vajalik õpilase elukohajärgse omavalitsuse taotlus ning lapsevanema nõusolek.
Õpilase vastuvõtmise õpilaskodusse otsustab kooli direktor
 

kodulehekülg: http://www.roela.edu.ee

e-mail: roela.kool@vinnivald.ee

 

 

Toimetaja: MART VILLUP