Hoonestamata elamumaa

6.04.20

Katastritunnus 90101:001:0209 , Metsniku, asukoht Piira küla, pindala 18,99 ha.  Kinnistu külgneb Rakvere linnaga. Katastriüksuse kohta on kehtestatud  detailplaneering, mis näeb ette moodustada maa-alale 52 pereelamumaa, 3 ridaelamumaa, 1 korterelamumaa, 1 lasteasutuse maa, 3 haljasmaa, 20 teemaa ja 4 tootmismaa  krunti. Soovi korral on võimalik kinnistu osta pooles ulatuses, nn. ehitusjärjekordade kaupa.  Teede-tänavate ning tehnovõrkude väljaehitamise kohustus antakse müügilepinguga üle ostjale.

 

 

Vara müügihind tuleb kõigi kinnistute puhul tasuda enne müügilepingu sõlmimist.

Müügilolevate  varade kohta täiendava informatsiooni  saamiseks   helistage  tel. 325 8668. Müüdava varaga tutvumiseks helistage - tel. 525 9924.

 

Toimetaja: MART VILLUP