Kaasava eelarve võit läks Roelasse

8.04.24

Vinni valla kaasava eelarve hääletuse võitis sellel aastal Roela madalseiklusraja ehitamine ning puhke- ja spordialade korrastamine. Lisaks madalseiklusrajale soovitakse Roelas viia elekter muinasjutumetsa ja korrastada rannaala.

Hange seiklusraja ehitamiseks on välja kuulutatud ning selle tulemused selguvad selle nädala jooksul. Pärast seda näeb ka seda, kas planeeritud 25 000 eurot on piisav kõikide mõeldud tööde tegemiseks või tuleb teha mingeid valikuid.

Kaasava eelarve hääletusest võttis osa 474 inimest. Kolmest hääletusele pandud ettepanekust kogus võiduidee 221 häält.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni valla kaasav eelarve 2024

1.03.24

Vinni valla kaasavasse eelarvesse esitati tänavu 7 ettepanekut, millest komisjon valis välja ja paneb avalikule hääletusele kolm.

 

2024. aasta kaasava eelarve ideid sai esitada 01.11-31.12.2023. Kokku laekus 7 ettepanekut. Hääletusele lähevad neist kolm:

1. Madalseiklusrada Ulvi mõisa parki;

2. Madalseiklusrada Roelasse, puhke- ja spordialade korrastamine Roelas;

3. Click & Grow nutika ürdiaia rajamine igasse Vinni valla lasteaia rühma .

 

Hääletamine toimub 01.-29.veebruarini. Hääletada saab isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil Vinni vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Hääle saab anda nii elektrooniliselt kui ka kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad vallamajas ja valla raamatukogudes.

Kaasava eelarve menetlusega annab Vinni vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. 2024. aastal on selleks 25 000 tuhat eurot, mille osas saavad sõna ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

 

Kaasava eelarve objekt peaks olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.

 

Lisaks komisjoni poolt kolme hääletamisele suunatud ideele soovisid inimesed rajada veevõtukohta Pajusti aiamaade kastmiseks, õpperada Vinni-Pajusti tammikusse, avaliku parkla rajamist Kiige tänavale ning madalseiklusrada Vinni-Pajusti gümnaasiumi juurde
Toimetaja: MART VILLUP