Piira-Vetiku-Mõdriku kergliiklustee

3.05.24

Vinni vallavalitsus esitas 22.03.2024 rahastustaotluse "Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" meetmesse.

Koostatud on Piira-Vetiku-Mõdriku jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt, mille kohaselt ehitatakse ca 5 km teed ja rajatakse valgustust ca 5,8 km ulatuses. Ligi 800 m kergliiklusteed on varem ehitatud Männituka tee ja Visnapuu kinnistu vahelisel lõigul Piira külas. Ümber tuleb ehitada Vetiku bussipeatus, mis nihutatakse Transpordiameti nõudel ca 100 m Rakvere suunas.

Toetusena taotleti 500 000 eurot ning kogu projekti eeldatavaks maksumuseks võiks kujuneda ca 1,6 miljonit eurot.

Projekti rahastusotsus peaks saabuma 2024.a juunikuu jooksul, pärast mida alustatakse ehitustööde riigihankega.

 

 

Toimetaja: RAIDO TETTO