Koduvalla Sõnumid

14.11.18

Vinni valla infoleht Koduvalla Sõnumid ilmub üks kord kuus, v.a. juulikuu. Kaastööd on oodatud iga kuu 7. kuupäevaks aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (Vallavalitsuse korraldus 17.03.2017 nr 115)

2018: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november

2017: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2016: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2015: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai , juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2014: Jaanuarveebruarmärts, aprillmai, juuni ,august, september, oktoober, november, detsember

2013: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november,

detsember

2012: jaanuar, märts, aprill, mai, juuni, september, oktoober, november, detsember

2011: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, august, september, oktoober, november, detsember

2010: märts, aprill, mai, juuni, juuli, september, oktoober, november, detsember

2009: jaanuar, veebruar, august, september, oktoober, november, detsember

Toimetaja: HILJE PAKKANEN