Lumetõrjetööde teostajad

14.12.23

Lumelükkamise piirkonnad ja kontaktandmed 2023/2024

 

Lumetõrjetööde teostamise põhimõtted Vinni vallas

Lumetõrjetöid teostatakse kuni kinnistu õuealani, kui kinnistul paikneb vähemalt elamu ehitusseadustiku mõistes, elamusse on registreeritud vähemalt ühe isiku alaline elukoht ja sõlmitud on aastaringne jäätmehooldusleping.

Kinnistu omanikel tuleb lumetõrjetööde teostamisel võimalike kahjustuste vältimiseks järgida alltoodut:

  • tee on vähemalt 5 meetri laiuselt takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga);
  • tee kohalt ja vähemalt ühe meetri kauguselt mõlemal pool teed on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt;
  • tee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata.

Lumetõrjet teostatakse tähtsuse järjekorras:

  1. Koolide ja lasteaedade juurdesõiduteed;
  2. Koolibusside liiklusringide teed;
  3. Valla üldkasutatavad teed;
  4. Juurdepääsuteed.

 

Põhiteed lükatakse lahti hiljemalt kella 7.00-ks tööpäevadel ja kella 9.00-ks puhkepäevadel, samuti arvestatakse elanike vajadusega jõuda koju tagasi õhtul kella 18.00-ks, kõigil nädalapäevadel.

 

Lumetõrjet alustatakse lume paksusest alates 10 cm (kohev lumi) ja 5 cm (märg lumi).

 

Peale tuisu või tugeva lumesaju lõppu tagatakse tee läbitavus vähemalt ühel sõidurajal

5 tunni jooksul ning mõlema suunaline liiklus kogu piirkonnas 10 tunni jooksul;

 

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjetöid ettevõtete- ja asutuste sissepääsuteedel, kortermajade ja garaažiühistute esistel teedel, metsa- ja põllukinnistute ligipääsuteedel, mis ei ole avalikult kasutatavad teed.

 

Toimetaja: MART VILLUP