Noorsootöö

23.10.17

     

Huvitegevuse laiendamine

 

Vinni valla noortele laienevad uued kodulähedased võimalused osalemiseks noorsootöös. Vinni vald kuulub ühe omavalitsusena Lääne-Viru koostöögruppi koos Kunda linna ja Laekvere, Rakke, Aseri, Rägavere ning Viru-Nigula valdadega. Üheskoos kavandatud tegevuste eesmärgiks on laiendada noorsootöö võimalusi ja viia noorsootöö teenuseid uute noorteni.

Vinni vallas on tegevusena kavas sportliku huvitegevuse valdkonnas võimaldada noortele osalemine ujumise algõppel ja ujumistreeningutel. Liikumisharrastuse valdkonnas hangitakse paarkümmend paari murdmaasuuskade komplekti, et võimaldada noortele suusatamist pärast õppetööd ja puhkepäevadel talvisel perioodil. Kolmandaks valdkonnaks on tehnikaalase huvitegevuse võimaluste laiendamine läbi roboringi ja mudelismi huviringi.

Septembris ongi juba käivitunud roboringid Vinnis ja Roelas ning mudelismiring Vinnis. Lähima paari nädala jooksul selgitame piirkondades noortele võimalusi huviringides osalemiseks ja täpsem teave kõigi tegevustega liitumiseks avalikustatakse ka Vinni valla kodulehel.

Vinni valla poolt on projekti kontaktisikuteks: Noorsoo-ja sporditöö spetsialist Uno Muruvee

Tel. 5273874 ; e-post uno.muruvee@vinnivald.ee

ja arendusnõunik Gustav Saar  Tel. 504 4116 ; e-post gustav@vinnivald.ee

Huvitegevuse laiendamise läbiviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

KOV KTG tegevussuund

 

Lääne-Viru 1 koostöögrupp, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.


Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018 
Programmi maksumus: 154 850 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja Rakke omavalitsuste noori on kaasatud noorsootöösse.

Toimetaja: MART VILLUP