Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

29.09.23

Vinni vallas kehtib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Korra kohaselt makstakse sotsiaaltoetusi isikule või perekonnale toimetuleku soodustamiseks Vinni valla eelarvest.
Määravaks on inimese jaoks madala sissetuleku piir, mis kehtestatakse igaks eelarve aastaks. 2023 aastal on madala sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta kuus on 305 eurot. Nimetatud sissetuleku piiri rakendatakse korras järgmiste toetuseliikide osas: kooli- ja lasteaiatoidu, lapsevanema osalustasu, ühiselamu üüri, sõidukulude kompenseerimise, kütte- ning lastelaagritoetuse puhul.
Tervisega seotud kulude hüvitamine madala sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta on 395 eurot. Uueks toetuse liigiks on täiendav ravimite hüvitamise toetus. Toetust saavad taotleda riikliku pensioni saajad, kelle sissetulek on alla 555 euro. Toetust on võimalik taotleda jooksva aasta kuludokumendi alusel ja toetuse ülempiiriks aastas on 180 eurot taotleja või tema perekonna kohta.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord


 

Toimetaja: MART VILLUP