Vinni vallas pakutavad sotsiaalteenused

19.10.20

 Vinni vallas sotsiaalhoolekande seaduse alusel osutatavad kohustuslikud sotsiaalteenused:

 • asendushooldusteenus – osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri
 • eluruumi tagamise teenus – osutab vallavalitsus
 • iskliku abistaja teenus – osutab vallavalitsus läbi lepinguliste partneri
 • järelhooldusteenus – osutab vallavalitsus
 • juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus - osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri
 • koduteenus – osutab vallavalitsus
 • lapsehoiuteenus - osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri
 • täisealise isiku hooldus – osutab vallavalitsus
 • tugiisikuteenus – osutab vallavalitsus ja lepingulised partneri
 • turvakoduteenus - osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri
 • väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus – osutavad valla hallatavad asutused ja lepingulised partnerid
 • varjupaigateenus – osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri
 • võlanõustamisteenus - osutab vallavalitsus läbi lepingulise partneri

          sotsiaalkindlustusamet.ee,  ohvriabi ja ennetusteenused

Toimetaja: MART VILLUP