« Tagasi

Avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks kl 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele, kas e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 29 või tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui 03.04.2017.

Programmis avatakse taotlemiseks meede 1 „Kogukonna areng" ja meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad: mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid  on leitavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel aadressil http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu  ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti maavalitsuse või arenduskeskuse poole pöörduksite.


 
Tehniline lisainfo: 

Tarmo Treimann;

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

656 0487, 5301 3652 

tarmo@kysk.ee

 

Eda Lauri ja Riina Kaptein

Lääne-Viru Maavalitsus

eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee ja riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee

325 8022; 3258020


Sisuline, taotluse koostamise abi: 

Katrin Põllu

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

mty@arenduskeskus.ee

325 8028