« Tagasi

3.aprillil on ettevõtlustoetuse taotlemise tähtaeg

Vinni valla 2017.aasta eelarves on eraldatud kokku 8000 eurot ettevõtlustoetuseks. Ettevõtlustoetuse määramise korra järgi tuleb vastav taotlus esitada Vinni Vallavalitsusele sel aastal 3. aprilliks.

Toetuse suuruseks on kuni 1000 eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 25% taotluse üldmahust. Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni viis aastat.

Ettevõtlustoetuse määramise kord lisadega on leitav valla kodulehelt: http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus

Gustav Saar

Vinni Vallavalitsuse arendusnõunik