« Tagasi

Vinni vald korraldab avaliku konkursi haridusfondi preemiatele

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vinni valla haridusfondi preemiatele, millele saavad kandideerida Vinni valla munitsipaalkoolis õppivad õppurid.

Hiljemalt 5. maiks ootab vallavalitsus koolide esitatud põhjendatud ettepanekuid, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning mis on komisjonile otsuse tegemisel aluseks. Otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks õpitulemus.

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis:

1.-6. klassi vanusegrupis jagatakse kolm 50 euro suurust preemiat,

7.-9. klassis kaks 100 euro suurust preemiat

ning gümnaasiumiastmes üks 250 euro suurune preemia.

Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral preemia jagamises muutusi.

Vallavalitsus annab haridusfondi preemiad üle vallavanema vastuvõtul vallamajas 24. mail.

Info: haridusnõunik Margit Diits 32 58 655