« Tagasi

Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaminister algatas 2017. aastal täiendavate laane- ja salumetsade kaitse alla võtmise riigimaal. Seoses sellega liidetakse Haavakannu looduskaitsealaga riigimets ligikaudu 700 hektaril ning 13 varem sihtkaitsevööndisse kuulunud eramaad on plaanis arvata leebema režiimiga piiranguööndisse.

Kuna võrreldes 2016. a avalikustatuga on Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse eelnõud muudetud, toimub 9. veebruarist kuni 28. veebruarini Haavakannu looduskaitseala määruse eelnõu avalik väljapanek.
 
Põhjendatud ettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja muutmise kohta palutakse esitada kirjalikult Keskkonnaametisse aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või pohja@keskkonnaamet.ee hiljemalt 28.02.2018.

Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse eelnõu  

Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja seletuskirja eelnõu  

Haavakannu looduskaitseala kaart