« Tagasi

Algab kandideerimine Vinni noortevolikogusse

Alates esmaspäevast, 7. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2019 saavad 13-26-aastased Vinni valla noored esitada kandieerimisavaldusi 1. novembril toimuvateks Vinni valla noortevolikogu valimisteks.

Noortevolikogusse valitakse 17 liiget ja sellesse võivad kuuluda Vinni vallas elavad, õppivad või töötavad 13-26-aastased noored. Noortevolikogu kohad täidetakse ülevallaliste valimistega.

Noortevolikogusse saab kandideerida kuni 15. oktoobri keskööni, misjärel algab kandidaatide tutvustamine.

Enne kandideerimisavalduse esitamist saavad kõik noored tutvuda noortevolikogu töö ja valimiste protsessiga valla noortetubades Kadilas, Laekveres Ulvis, Roelas Vinnis ja Viru-Jaagupis.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mis on leitav Vinni valla  koduleheküljelt  http://www.vinnivald.ee/noortemajad või esitada sooviavaldus e-posti teel uno.muruvee@vinnivald.ee.

Noortevolikogu valimised toimuvad 1. novembril Vinni-Pajusti Gümnaasiumi aulas kell 9-11, F.v.Wrangelli nimelises Roela Lasteaed-Põhikoolis kell 11.30-12.20, Laekvere rahvamaja noortetoas kell 13-15.  Hääletada saavad ainult Vinni valla noored, kelle rahvastikuregistrjärgne elukoht on Vinni vald. Kaasa tuleb võtta õpilaspilet või ID-kaart.

Oma eelistuse saab esitada ka eelvalimistel, mis toimuvad 28.okt - 1.nov. 

Viieliikmelist valimiskomisjoni juhib Milvi Tubli, valimiskomijsoni liikmed on: Maire Eigi, Eve Kukor, Helge Kaibiainen ja Uno Muruvee.

Valimistulemused selguvad 8. novembril.

Vinni valla noortevolikogu on vallavalitsuse ja -volikogu hea koostööpartner, kus noored saavad arutada neid puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.

Vinni valla noortevolikogu tagab noortele parema võimaluse kohalikul tasandil noorte elu edendamises kaasa rääkida. Noortevolikogu annab noorele kogemusi ja oskusi, mida tal läheb vaja ka edaspidi – meeskonnatööoskusi, organiseerimiskogemusi ürituste korraldamisel jms. Noor võib volikogust leida noor endale leida ka uusi sõpru ja mõttekaaslasi.

Noortevolikogu valimised korraldavad Vinni vallavalitsus ja MTÜ Vinni Valla Noored.

Vinni vallavolikogu võttis 26. septembril 2019 vastu määruse nr 15 „Vinni valla noortevolikogu asutamise, valimise kord ja tegutsemise alused", mis on Vinni noortevolikogu alusdokument.

Info Uno Muruvee, tel 5273874