« Tagasi

13.juunil alustab tööd Vinni valla laste töö- ja puhkelaager

Kolmapäeval, 13.juunil alustab tööd  Vinni valla laste töö- ja puhkelaager kaheksa rühmaga. Kokku osaleb laagri töös 82 last ja 9 juhendajat.

Heakorratöid tehakse Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis, Kadila, Ulvis, Laekveres.  

Lastel palume koguneda:
Tudu rahvamaja juurrde kell 8.00
Roela kooli juurde - kell 8.00
Viru-Jaagupi koolimaja - kell 8.00
Pajustis vallamaja ees – kell 8.00
Vinni Spordikompleksi ees - 8.00
Kadila koolimaja juurde  - kell 8.00
Ulvi mõisa ette – kell 8.00
Laekvere rahvamaja juurde – kell 8.00

Teeme koduvalla korda!

Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo-ja spordinõunik
Info tel 5273874