« Tagasi

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitoetuse taotlusi

Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes maaeluministri 23. oktoobri 2015.a määrusest nr. 11„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 03.11.17 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2018.a. rakenduskavast:

Meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud

                     Esitamise periood: 01.-05. oktoober 2018 kuni kella 16.00-ni

                     Hindamistähtaeg: 03.jaanuar 2019.a.                                                                                   

Infopäev: 4.septembril kell 16.00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

Taotlused esitatakse läbi e-PRIA.                                                                                                            

Info ja registreerimine infopäevadele telefonil 514 8775 või 528 6307, info@mtupartnerid.eu