« Tagasi

Juriidilistel isikutel on alates 1. septembrist kohustus esitada tegelike kasusaajate andmed

1. septembril jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama äriregistri ettevõtjaportaalis avaldama infot oma tegelike kasusaajate kohta.

Kui varasemalt oli klientide taustauuringu tegemiseks tegelike kasusaajate tuvastamise kohustus ainult krediidi- ja finantseerimisasutustel, siis edaspidi laieneb see ka teistele juriidilistele isikutele. Nõnda tuleb nüüdsest tegelikud kasusaajad ära märkida ka mittetulundusühingutel ja paljudel sihtasutustel, aga ka erisugustel äriühingutel (loe täpsemalt KKK). Eestis on ligikaudu 120 000 sellist juriidilist isikut, kellele kõnealune kohustus nüüdsest kehtib. Kohustus ei hõlma korteri- ja hooneühistuid ega füüsilisest isikust ettevõtjaid. Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25 protsendi. 

Tegelike kasusaajate andmeid saab esitada äriregistri ettevõtjaportaalis. Selleks tuleb ühingu esindusõiguslikul isikul ID-kaardi või Mobiil-ID abil portaali siseneda, kus näeb kohe, millisel temaga seotud juriidilisel isikul (nt MTÜl) on tegelikud kasusaajad määramata. Vajutades lingile „tegelikud kasusaajad määramata‟, saab määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada isiku(te) andmed: nimi, isikukood, riik ja roll. Pärast isikute lisamist, kajastuvad andmed automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis.

Andmed tegelike kasusaajate kohta tuleb esitada 60 päeva jooksul alates 1. septembrist ehk hiljemalt 30. oktoobriks.Edaspidi tuleb tegelike kasusaajate andmed uuendada 30 päeva jooksul nende muutumisest, ning uuesti kinnitada majandusaasta aruande esitamisega.

Loe lisaks:

- korduvad küsimused tegelike kasusaajate andmete esitamise kohta;

- juhend ettevõtjaportaalis andmete avaldamiseks.