« Tagasi

Vinni vallamajas sõlmiti Noavere piirkonna naabrivalve liitumisleping

Täna, 24. jaanuaril sõlmiti Vinni vallamajas Noavere piirkonna naabrivalve liitumisleping, mis on vallas juba kuues.

Lepingu allkirjastamise juures viibisid Ida Prefektuuri Rakvere Politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Vinni vallavanem Rauno Võrno ja Noavere piirkonna esindaja Liina Pikhoff.

Marek Väljari MTÜ Naabrivalvest lausus, et naabivalvega liitumise eelduseks on kogukonna inimeste endi huvi kodukoha turvalisuse suurendamise vastu. Naabrite omavaline koostöö on turvalisuse nurgakivi ja seda ei saa väljastpoolt peale sundida. Naabrivalve abil on inimestel kergem omavahel tuttavaks saada ja seeläbi turvalisust kasvatada.

Rakvere Politseijaoskonna juhi Tarmo Tammiste sõnul ei tähenda turvalisus enam ammugi üksnes patrulli. „Tänane naabrivalvega liitumine on ere näide, kuidas igaüks saab kogukonna turvalisust parandada. Naabrivalve silt on suurema mõjuga, kui arvatagi oskame. Eriti mõjutab see sissesõitvaid kurikaelu, kes ei tea, milline on kohalik sidusus ja omavaheline läbikäimine. Kui inimene tunneb end turvaliselt, siis on ta rõõmsameelsem ja rohkem avatud ka ühistegevusele."

Vallavanem Rauno Võrno sõnul tunneb ta heameelt, et vallas tegutseb viis naabrivalve piirkonda ning huvi naabrivalve vastu on kogukondades olemas.

Noavere naabrivalve piirkonna vanem Liina Pikhoff lausus, et Muuga küla koosseisus oleval Noavere piirkonna kahel majapidamisel oli soov naabrivalvega liituda juba ammu ning tal on heameel, et nad lõpuks liitumiseni jõudsid.  Kuuldused naabrivalvega liitumisest liikusid külas kiiresti ning  naabrivalvega liitumise vastu on nüüd huvi üles näidanud teisedki naabrid.

Marek Väljari kutsus vallas järjekordse naabrivalve sektori loomise järel naabrivalve liikmeid kogukonna turvalisust käsitlevat koolitust läbi viima.

Naabrivalve liikumisega liitumine julgustab inimesi teatama tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ei sekkunud. Meil kõigil on turvalisem teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks.