« Tagasi

Pakume ajavahemikus 24.07 – 30.07.2019 tuusikuid Vinni valla 7-15 aastastele lastele Remniku laagrisse,

soodustuusik maksab 126 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetuleku piiri, s.o  alla 230 eurot kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju ühise transpordiga, mis on peredele tasuta.
Palume esitada taotlused hiljemalt 30.aprilliks elektrooniliselt gaidi@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või piirkonna teeninduspunkti.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt
1. juuniks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE532200001120121871