« Tagasi

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud

Kaasava eelarve projekti raames oli vallaelanike otsustada 25 000 euro investeerimine mis:

-peab pakkuma avalikku hüve,
- peab olema avalikus kasutuses,
- ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

01-28. veebruar 2019 toimunud Vinni valla kaasava eelarve hääletamisel osales 484 inimest.

Kõige enam hääli sai ettepanek "Vinni kaasaegne koerte mänguväljak" (340 häält) , ettepanek "Kakumäe küla Laane tänava tänavavalguste rajamine" (142 häält), kaks häält ei läinud arvesse, kuna üks hääletaja ei olnud Vinni valla elanik ja teisel sedelil puudus valik.

Vinni Vallavalitsus teostab võitnud ettepaneku 2019. aasta jooksul.

Koosoleku protokoll