« Tagasi

2019. aasta hajaasustuse programm käivitus 11. märtsil

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm"  alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11.märts 2019.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.a.

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
  • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2, tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee

Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116; e-post: gustav@vinnivald.ee