« Tagasi

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja heakorrakonkursi

Vinni vallavalitsus korraldab ka tänavu, 2019.a. heakorrakonkursi, mille eesmärk on korruselamute, elamute, ettevõtete ja asutuste ümbruse, samuti asulate üldise heakorra taseme parandamine, sellele kaasaaidanud isikute tunnustamine ning ilu väärtustamine.

Kandidaatide konkursile esitamise tähtajaks on 21. mai 2019.

Konkursil osalemiseks esitatakse objekti kohta andmed (asukoht, omanik, valdaja), teatades pakutavast kandidaadist  kirjalikult või suuliselt Vinni Vallavalitsusele aadressil: vallavaloitsus@vinnivald.ee või telefonil 32 58 650.

Konkurss viiakse läbi ajavahemikul 21. mai- 15. august 2019.

Ühtlasi tuuakse konkursi käigus esile ettevõtted ja isikud, kelle territoorium ja hooned on hooletusse jäätud.

Hinnatakse eramuid, korterelamuid, ettevõtteid ja asutusi ning alevikke ja külasid järgmiste hindamiskriteeriumide põhjal: üldmulje; objekti välishooldus; sobivus maastikku; prügimajanduse korraldus; haljastus ja kujundus (lilled, hekid, puud, muru, väikevormide olemasolu (piirdeaiad, kõnniteed, mänguväljakud, terrassid, välikaminad jt)); krundi piir ja ümbrus; riigilipu heiskamise koha olemasolu.

Komisjon kooskõlastab  konkursile esitatud objektide külastamise omaniku või valdajaga.

Konkursi läbiviimiseks moodustas vallavalitsus komisjoni järgmises koosseisus:

Eerik Lumiste- abivallavanem, vallavalitsuse liige; Nele  Aart- haldusjuht, vallavalitsuse liige; Virgo Koppel- haldusjuht, vallavalitsuse liige; Andrus Läll- haldusjuht, vallavalitsuse liige, Hilje Pakkanen- kultuuri- ja avalike suhete nõunik, Irina Kuhlbach- maanõunik.

Info konkursi kohta: www.vinnivald.ee; kontaktisik: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets, katlyn@vinnivald.ee, 53040597

Reglement