« Tagasi

AS Emajõe Veevärk teade Roela ja Tudu alevike ning Küti, Lepiku ja Ulvi külade tarbijatele

Vastavalt Vinni Vallavolikogu 31.10.2019 otsusele nr 29 alustab 01.01.2020 Vinni vallas Roela ja Tudu alevikes ning Küti, Lepiku ja Ulvi külades ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni teenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt Roela ja Tudu alevike ning Küti, Lepiku ja Ulvi külade elanikele alates 01.01.2020 järgmised teenuste hinnad:

Vesi elanikele: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga

Kanalisatsioon elanikele: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Lepingute sõlmimiseks saab avaldusi esitada meie kodulehel: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

 

Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Lepingu muutmise avaldused – Operaatori vahetus. Täpsem info lepingute vormistamisest saadetakse igale kliendile ka eraldi infokirjaga veel käesoleval aastal posti teel ja avaldatakse valla häälekandjas.

Emajõe Veevärk