« Tagasi

Ühinemislepingu muudatuste avalik väljapanek

Vinni Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 31 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks välja  Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskiri.  Avalik väljapanek on  perioodil 02. detsember 2019 kuni 23. detsember 2019 (k.a) Vinni Vallavalitsuse kantseleis, Ulvi teeninduskeskuses ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatustele esitada hiljemalt 23. detsembriks 2019 (k.a). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Vinni Vallavalitusele e-post aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või posti teel aadressile Tartu mnt 2 Pajusti 46603 Lääne-Virumaa.