« Tagasi

Andmete kogumine asbesti sisaldavate jäätmete kohta

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Tulenevalt selles palume edastada Teie kasutuses olevad asbesti kogused kinnistu kaupa (nii eraisikud kui ka ettevõtted) Vinni Vallavalitsusele (kodulehel  või e-posti aadressil katlyn@vinnivald.ee).

Märkige asbestijäätmete kogus tonnides arvestusega,  et  1 m2 eterniiti = ca 15 kg.

Ootame rohket teavitamist reaalsete koguste teadasaamiseks, et leida vahendid asbestijäätmete utiliseerimiseks võimalikult suures mahus. Andmeid ootame kuni 20. jaanuar 2021.