« Tagasi

Veeteenuse hinnakirja muutus

AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas.

Vastavalt Konkurentsiameti 10.12.2021 tehtud otsusele nr 9-3/2021-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.02.2022 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

1) Vesi: 1,331 €/m3 käibemaksuta; 1,597 €/m3 koos käibemaksuga

2) Kanalisatsiooniteenus: 1,938€/m3 käibemaksuta; 2,326 €/m3 koos käibemaksuga

3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,664 €/m3 käibemaksuta; 3,197 €/m3 koos käibemaksuga

AS Emajõe Veevärk teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.02.2022