« Tagasi

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras

Tööde  tellimiseks  on  muuhulgas
riigihangete  registri  ülesse seatud  alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda:  
· „Maaparandusobjektide  remont- ja  ehitustööd  (Maa-amet)" viitenumber 264752 – maaparandusobjektide ja rajatiste remont- ja ehitustööde tellimiseks.
· „Maaparandusobjektide  projekteerimine  (Maa-amet)" viitenumber 264571 – projektide tellimiseks.
· „Raietööde tellimine (Maa-amet)" viitenumber 263359 – mahukamate raietööde tellimiseks.
· „Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (Maa-amet)" viitenumber 245631 –
ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimise, ohutustamise või lammutamise tellimiseks.
· „Riigimaadel jäätmete likvideerimine (Maa-amet)" viitenumber 245510 – jäätmete koristamise ja utiliseerimise tööde tellimiseks.
· „Üldhooldustööde  teostamine  riigimaadel  (Maa-amet)"  viitenumber  241476.  Hange  on  üles
seatud puhkudeks kui Maa-ametil on erandkorras vaja leida niitmiseks ning talviseks lume- ja
libedusetõrjeks kiirelt uut lepingupartnerit.  
Kutsume Teid liituma Maa-ameti dünaamiliste hankesüsteemidega.