« Tagasi

Juulikuust muutus surnu lähedaste asjaajamine

Nüüd pole leinajal vaja lähedase surma registreerimiseks enam perekonnaseisuametniku poole pöörduda, kuna surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

„Selleks, et vähendada omaste jalavaeva niigi raskel ajal ja säästa neid asutuste vahel erinevate tõendite hankimisest, hakkasid pärast põhjalikke arendustöid registrid surmainfot elektroonselt vahetama," rääkis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Juulikuust on arsti tuvastatud surma fakt koheselt rahvastikuregistris ning lähedased saavad ka surmatõendi tervishoiuasutusest. E-riik astus taas ühe sammu edasi ning muutus inimesekesksemaks."

„Iga uue süsteemiga kohanemine võtab alguses aega ja kõik ei pruugi täpselt toimida nii nagu algselt plaanitud," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar. „Antud juhul on tegemist projektiga, mis muudab oluliselt senist praktikat. Seetõttu palume osapooltelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist."

„Inimesed, kes tervishoiutöötaja poole lähedase surma pärast pöörduvad, on suure pinge all ja igasugune matmisega seotud asjaajamine on neile veel lisakoorem," sõnas e-surmasündmuse juhtrühma ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Andres Lasn. „Elektroonilise surmateatisega saame nende inimeste elu sel hetkel ühe sammu võrra kergemaks teha ning arstidena ise surmaandmed rahvastikuregistrisse saata. Register väljastab eeltäidetud surmatõendi ning inimene ei pea enam perekonnaseisuametniku juurde minema, vaid saab kohe matusekorralduse, pärimise ja muude tegevustega alustada."

Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ning võimalikult mugavaks kõigile osapooltele.

 

Pia Kuusik

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik