« Tagasi

LAAGRISSE!

Pakume ajavahemikus 26.07 – 01.08.2020 tuusikuid Vinni valla 7-14. aastastele lastele Pariisi  Noortelaagrisse sõjalis - sportlikus rühmas,
soodustuusik maksab 120 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetuleku piiri, s.o  alla 230 eurot kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju ühise transpordiga, mis on peredele tasuta.
Palume esitada taotlused hiljemalt 01.juuniks elektrooniliselt gaidi@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt
1. juuniks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE532200001120121871
SEB  EE501010502016846005

Avaldusevormi leiab Vinni valla koduleheküljelt

Info Gaidi Kasu 5399 4071, gaidi@vinnivald.ee

http://www.pariisi.ee/lastelaager/