« Tagasi

Vinni vald järgib pärast eriolukorda edasi kehtivaid piiranguid ja leevendusi

Alates esmaspäevast, 18. maist leevendatakse Vinni vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorralduse piiranguid vastavalt Vabariigi Valitsuse leevenduste kavale.

Kodanike vastuvõtt vallamajas ja teenuskeskustes

Vallavalitsus alustab kodanike vastuvõtuga vallamajas ja teeninduskeskustes alates 19. maist 2020.

Palume eelnevalt end registreerida ametniku vastuvõtule. Kontaktandmed siin.

Palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel ning kasutada võimalikult palju digitaalset asjaajamist.

Vallavalitsusele edastavad paberdokumendid palume jätta vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti.

Vallamaja ja teeninduskeskuste ruumidesse tulles palume jälgida ohutusnõudeid: desinfitseerida käed, soovitavalt kanda maski või katta nina ja suu salliga, hoida kaaskodanike ja ametnikega distantsi ja ilma kokkuleppeta vallamaja ruumides mitte liikuda.

Haigena või haigustunnustega palume vastuvõtule / majja mitte tulla.

 

Valla hallatavad asutused

Üldhariduskoolid

18. maist toimub osaline kontaktõpe kõigis koolides. Kontaktõpet korraldatakse individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja järgides võimalusel 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab ja teavitab neist asjassepuutuvaid inimesi iga haridusasutus eraldi. Tingimuste kehtestamisel lähtub haridusasutuse juht haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest „Õppetöö korraldamine siseruumides alates 15. maist COVID-19 perioodil".

Lasteaiad 

Vinni valla lasteaiad on avatud. Lasteaia direktor kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta, haigestunud laps saadetakse viivitamatult koju.

Huviringid

Lubatud on huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Jälgida tuleb 2 + 2 reeglit ja järgida hügieenireegleid.

Noortekeskused

Valla noortekeskused on alates 18.maist avatud. Ühes rühmas võib olla 10 noort. Noortekeskuste juhid kindlustavad kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele.

Raamatukogud

Valla raamatukogud avatakse tavapärase töögraafiku alusel, kuid teatud piirangutega. Raamatukogu juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest.

Kultuurimajad/klubid

Kultuurimajad ja klubid on suletud kuni uue hooaja alguseni. Kuni 30.maini on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid. Seni on lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost. Alates 01.juunist on lubatud avalikud üritused nii sise- kui ka välitingimustes, juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.. Avalike jaanitulesid 2020.aastal Vinni vallas ei toimu.

Hooldekodud ja päevakeskus

Hooldekodud jäävad külastajatele suletuks kuni 31. maini, edasistest tegevustes võetakse aluseks Terviseameti nõuded. Päevakeskus on avatud ning päevakeskuse juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest. Jätkub sooja toidu jagamine Vinni vallas, esialgu kuni õppeperioodi lõpuni.

Valla avalikud saunad

Vinni valla avalikud saunad on suletud kuni 01.06.2020.

Spordihooned

Spordihooned on avatud. Lubatud on alates 18.maist treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates. Jälgida tuleb 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust ja osalejate arvu kuni 10 inimest grupis. Alates 01.juunist on lubatud treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates jälgides 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust. Välistingimustes mitte rohkem kui 100 inimest. Vinni spordikompleksi ujula on avatud treeninguteks, peale treeninguid on lubatud kasutada sauna, mille temperatuur on vähemalt 70 kraadi. Aroomi- ja aurusaunad ei ole avatud.