« Tagasi

Vinni valla arengukava 2019-2030 lisa 1 (tegevuskava 2020-2023) muutmise ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalikustamine

Vinni valla arengukava 2020-2030 lisa 1

Valla eelarvestrateegia 2020-2023

Seletuskiri

Avalikustamise periood on 31.10 - 15.11.2019, sel ajal saab esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Kirjalikke põhjendatud ettepanekuid ootame vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee hiljemalt 15. november 2019 kell 12.00.

Info: arendusnõunik, e-post gustav@vinnivald.ee, telefonid 325 8660 ja 504 4116; finantsnõunik, e-post tiina@vinnivald.ee, tel 325 8656.