« Tagasi

Valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine ja arutelud

Vinni valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine
ning avalikud arutelud
 
Vinni vallavolikogu suunab pärast I lugemist valla arengukava 2019-2030 ja
eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalikustamisele.
 
Valla arengukava 2019-2030 (pdf)
Valla eelarvestrateegia 2019-2022 (pdf)
 
Ettepanekute tegemise vorm (docx)
 
Valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 avalikud arutelud
toimuvad:
 
teisipäeval, 4. detsembril 2018 kell 18.00 Tudu koolimaja I korruse klassiruumis (Rakvere mnt 13) NB! Koht on muutunud.
 
kolmapäeval, 5. detsembril 2018 kell 18.00 Viru-Jaagupi teeninduskeskuse II korruse saalis, Kooli tee 7
 
neljapäeval, 6. detsembril 2018 kell 18.00 Laekvere teeninduskeskuses, Salutaguse tee 2
 
esmaspäeval, 10. detsembril 2018 kell 18.00 Roela raamatukogus, Järve 1.
 
teisipäeval, 11. detsembril 2018 kell 18.00 Ulvi klubis, Mõisa tee 5.
 
neljapäeval, 13. detsembril 2018 kell 18.00 Pajustis vallamaja III korrusel,
Tartu mnt 2
 

Kõik huvitatud isikud on oodatud valla arengukava kohta oma mõtteid avaldama!

Materjalidega on võimalik tutvuda 1.-14. detsembrini 2018 valla kodulehel ja kantseleis ning raamatukogudes.

Avalikustamise ajal saab esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Kirjalikke põhjendatud ettepanekuid ootame vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee hiljemalt 14. detsembriks 2018 kell 16.00.

Info: arendusnõunik, e-post gustav@vinnivald.ee, telefonid 325 8660 ja 504 4116.