« Tagasi

Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 muutmise eelnõu avalik väljapanek

Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 (töö nr 18240-0060) muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 27.05.2020-10.06.2020 Vinni valla kodulehel.

Muudatused on tehtud järgmistes punktides:

1. Ulvi asulas on täiendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimismahtusid;

2. Tudu asulas on tõstetud osad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste investeeringute mahud lühiajalisest programmist pikaajalisesse programmi;

3. Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates on täpsustatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni perspektiivseid tehnilisi lahendusi.

 

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile vallavalitsus@vinnivald.ee

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava materjalid  on leitavad siit.