Ettevõtlustoetuse taotlemisest 2016.aastal

15.05.17
 
Vinni Vallavalitsus võtab vastu taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks. Taotlejaks saab olla äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes alustab tegevust või on tegutsenud kuni viis aastat. Lisaks peab taotleja olema registreeritud või tema tegevuskoht (FIE) on Vinni vald, tal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud ning tema kohta ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust.
Sel eelarveaastal on võimalik rahuldada taotlusi 6500 € ulatuses. Ühele taotlejale on ettevõtlustoetuse suuruseks kuni 1000 € tingimusel, et omafinantseering on vähemalt 25% taotluse üldmahust.
Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse vastu 01. aprillini 2016.a.

 

Toimetaja: MART VILLUP