Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

28.06.17

2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima!
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017


2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
•    veesüsteemid
•    kanalisatsioonisüsteemid
•    juurdepääsuteed
•    autonoomsed elektrisüsteemid
 
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse hajaasustuse programmi all.
 
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.
 
Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil 2017. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3).

Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, 325 8660, 504 4116, gustav@vinnivald.ee
Taotlusi võetakse vastu kuni 30. mai 2017 Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) või e-post aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

     Programmdokument

Hajaasustusprogramm 2017 toetuse saajad

Toetuse saaja

projekti nimi

 

toetuse suurus (eurot)

       

1.1 Liisa Väinsalu

Ero veesüsteemi rajamine Tudus

 

956,05

1.2 Nikita Krasnov

Kaasiku veesüsteemi rajamine Koeravere külas

 

1 040,05

1.3 Marek Haav

Soosalu veesüsteemi rajamine Kulina külas

 

2 200,91

1.4 Rain Nukke

Kullerkupu veesüsteemi rajamine Võhu külas

 

2 314,78

1.5 Meta-Elsbet Toomel

Peetri veesüsteemi rajamine Vetiku külas

 

1 987,57

1.6 Hannes Leuska

Mäeotsa juurdepääsutee ehitamine Vana-Vinni külas

 

1 040,05

1.7 Kaido Kasemets

Allika veesüsteemi rajamine Vana-Vinni külas

 

2 562,13

1.8 Heiki Kaasik

Oti veesüsteemi rajamine Aruvälja külas

 

2 966,15

1.9 Ants Lill

Lille veesüsteemi rajamine Suigu külas

 

886,71

1.10 Mart Saarne

Tagavälja veesüsteemi rajamine Suigu külas

 

821,12

1.11 Merike Küngas

Kullamaa kanalisatsioonisüsteemi rajamine Arukülas

 

1 760,09

1.12 Margus Pilt

Pildi veesüsteemi rajamine Mõdriku külas

 

663,37

1.13 Tarmo Moor

Liiva veesüsteemi rajamine Vetiku külas

 

2 225,00

1.14 Leida Ruberg

Tammiku veesüsteemi rajamine Ristikülas

 

770,32

1.15 Ants Matt

Rüüpa kanalisatsioonisüsteemi rajamine Kannastiku külas

 

2 612,13

  •  

Toimetaja: MART VILLUP