Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

12.04.17

2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima!
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017


2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
•    veesüsteemid
•    kanalisatsioonisüsteemid
•    juurdepääsuteed
•    autonoomsed elektrisüsteemid
 
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse hajaasustuse programmi all.
 
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.
 
Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil 2017. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3).

Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, 325 8660, 504 4116, gustav@vinnivald.ee
Taotlusi võetakse vastu kuni 30. mai 2017 Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) või e-post aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

     Programmdokument

 

Toimetaja: MART VILLUP