Haridused

12.12.16
Nimi                     Amet                                        Haridus     Eriala                                           

Rauno Võrno

Vallavanem kõrg kaubandusökonoomika
Vaive Kors vallasekretär kõrg majandusarvestus
Uno Muruvee noorsoo- ja sporditöö spetsialist  kõrg ärijuhtimine
Ade Murumägi osavalla vanem kõrg agronoomia
Maie Müürisepp registripidaja keskeri gaasimajanduse tehnik / raamatupidamine
Margit Diits haridusnõunik kõrg ökonoomika ja organiseerimine / sotsiaaltöö
Mirjam Selli sotsiaalnõunik kõrg sotsiaaltöö
Inna Arula pearaamatupidaja keskeri raamatupidamine
Kaja Inno perekonnaseisuametnik keskeri raamatupidamine
Tiiu Ivanova sotsiaaltööspetsialist kõrg sotsiaaltöö
Gustav Saar projektijuht kõrg agronoomia
Peeter Kalvet majandusnõunik kõrg mehaanika
Erik Keskküla ehitusnõunik kõrg tööstus- ja tsiviilehitus
Hilje Pakkanen kultuuri- ja avalike suhete nõunik kõrg agronoomia
Anu Are maanõunik kõrg agronoomia / sotsiaalpsühholoogia

 

Toimetaja: MART VILLUP