Hoonestamata elamumaa

12.05.17

 

Reg.-osa nr 2798831, katastritunnus 90002:001:2141, Metsniku, asukoht Piira küla, pindala 19,65 ha.  Kinnistu külgneb Rakvere linnaga. Katastriüksuse kohta on kehtestatud  detailplaneering, mis näeb ette moodustada maa-alale 52 pereelamumaa, 3 ridaelamumaa, 1 korterelamumaa, 1 lasteasutuse maa, 3 haljasmaa, 20 teemaa ja 4 tootmismaa  krunti. Soovi korral on võimalik kinnistu osta pooles ulatuses, nn. ehitusjärjekordade kaupa.  Teede-tänavate ning tehnovõrkude väljaehitamise kohustus antakse müügilepinguga üle ostjale.

 

 

Vara müügihind tuleb kõigi kinnistute puhul tasuda enne müügilepingu sõlmimist.

Müügilolevate  varade kohta täiendava informatsiooni  saamiseks   helistage  Anu Arele tel. 325 8668; 513 3380 . Müüdava varaga tutvumiseks helistage - Ade Murumägi tel. 525 9924.

Toimetaja: MART VILLUP