Vinni Vallavalitsus müüb mõisa

14.03.17

Vinni Vallavalitsus müüb avaliku enampakkumise korras elektroonilise oksjonina kinnistu registriosa nr 2737150 asukohaga Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela alevik, Pargi tn 4. Katastriüksus 90001:001:0489, pindala 42379 m2, maa sihtotstarve elamumaa, alghinnaga 11 000 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on otsustatud Vinni Vallavolikogu 22.02.2017 otsusega nr 15.

Kinnistul asub Wrangelli suguvõsale kuulunud, historitsistlikus stiilis ehitis - Roela mõisahoone. Varaseimad andmed ehitise kohta pärinevad aastast 1453. Aastast 1840 kuulus mõis maailmakuulsale maadeuurijale admiral Ferdinand von Wrangelile . Hoone on kahekorruseline puitehitis ehitisaluse pinnaga 1154 m2. Lisaks kuuluvad kinnistu koosseisu seemneladu-kauplus, kelder ja 2 varet. Kinnistu koosseisu kuulub 4 ha suurune mõisapark.

Enampakkumine algab 9.03.2017 kell 11:00 ja lõpeb 9.05.2017 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 1100 eurot alghinnast Osta.ee e-kontole, mis vabaneb kui keegi teeb kõrgema pakkumise.


Notariaalne müügileping sõlmitakse 45 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.Ostuhind tuleb elektroonilise enampakkumise võitjal tasuda hiljemalt notariaalse ostumüügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Vinni Vallavalitsuse arvelduskontole EE501010502016846005 SEB pank või EE532200001120121871 Swedbank või lepingut tõestava notari deposiitarvele. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.

Enampakkumisel osalev pakkuja nõustub pakkumist tehes, et on kinnistu põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Müüdava varadega tutvumiseks on vajalik eelnevalt kokku leppida telefonil 5196 8444.
Täiendav info telefonil 5196 8444.
Kontakt: Rauno Võrno 5196 8444, rauno@vinnivald.ee

Link oksjonile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: MART VILLUP

Meelerahu k-ü, Rutja küla, Vihula vald

12.05.17

Vinni Vallavalitsus müüb otsustuskorras Vihula vallas, Rutja külas asuva Meelerahu k-ü  88703:003:0145, pindala 15 763 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, kinnistu reg-osa  nr 3667831, millisel asub  puhkekeskuse (endise piirivalvekordoni) hoonetekompleks.

Ostutingimused:

  • ostja kohustub tasuma ostuhinna ostu-müügilepingu sõlmimise hetkeks;

  • tehingu vormistamisega seotud kulud kannab ostja.

Täiendavat teavet müüdava vara kohta saab tel. 5196 8444, samal numbril saab  leppida kokku müüdava varaga tutvumiseks.

 

Kinnistu lühiiseloomustus

Rutja Puhkekeskuse (endise piirivalvekordoni) hoonetekompleks asub Lahemaa Rahvuspargis,   Vihula vallas, Rutja külas. Lähiümbruses on looduslik kõrghaljastus, kaugus mereni ~ 100 m.  K-ü  88703:003:0145, Meelerahu,  pindala 15763 m2, 100% elamumaa.

Puhkekeskuse ehitiste kompleksi kuuluvad:  puhkekeskuse hoone (endine kordoni kasarmu) netopinnaga 664 m2, katlamaja-saun 172 m2, ladu 76 m2, spordihoone 46 m2,  majandushoone 31 m2, garaaž 167 m2,  puurkaev-pumbamaja 11 m2 ja veetorustik, käimla13 m2, juurviljakelder, tuletõrje veehoidla ja asfalteeritud teed ning platsid. Õueala on ümbritsetud piirdeaiaga. Kõik hooned on silikaattellistest, ehitatud 1960-ndatel aastatel. Algselt kahekorruselisele kasarmuhoonele on 2000-ndate aastate alguses pandud uus valtsplekist katus ja samal ajal on osaliselt valmis ehitatud katusekorruse ruumide piirded. Põhikorruste ruumides on osalisi remonditöid tehtud ka aastatel 1996-1997. Hoone põhikonstruktsioonide üldine seisukord on hea. Puhkekeskuse hoonet ja katlamaja-sauna varustatakse veega kinnistul olevast puurkaev-pumbamajast ja nende reoveed kogutakse krundil asuvasse plastist kogumismahutisse. Väljaspool kinnistut on osaliselt säilinud ka endise kordoni vana, merre suunatud kanalisatsioonitorustik. Ülejäänud hoonete seisukord on rahuldav kuni hea. 

 

Toimetaja: MART VILLUP