Vee-ettevõtjad Vinni vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni aladel

28.02.20
AS Emajõe Veevärk (va Piira küla, Mäetaguse küla, Mõdriku küla)

Kontakt: www.evv.ee; e-post: evv@evv.ee; telefon 7311840

 

AS Rakvere Vesi- Piira külas ja Mäetaguse külas

Kontakt: www.rakverevesi.ee; e-post: info@rakverevesi.ee; telefon 32 233 17

 

Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut (end Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) Mõdriku külas.

Kontakt: mati.noorvali@tktk.ee; telefon: 3295950; 53409403

 

Purgijaid

SEVRIK OÜ

Tel (+372) 517 6299

E-post heiki.kirves@mail.ee

 

FEKA-EKSPRESS OÜ

Tel (+372) 5194 4298

E-post info@fekaekspress.ee

 

KVR Teenused OÜ

Tel (+372) 5137633

E-post kvr.teenused.oy@eesti.ee

 

Toimetaja: MART VILLUP