Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

23.03.21

 

Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamine

Hääletamistulemuse protokoll

Valimistulemuste protokoll

Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis
 
TEADE
Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 55 lõikele 1 teostab valimiskomisjon hääletamissedelite teistkordset ülelugemist esmaspäeval, 16.oktoobril 2017 algusega kell 10:00  vallamaja III korruse saalis, Tartu mnt 2 Pajusti alevik


VALIMISKOMISJON

Vinni valla valimiskomisjoni asukoht
Lääne-Viru maavanema 17.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-436 määrati Vinni valla valimiskomisjoni asukohaks Tartu mnt 2, 46603, Pajusti, Lääne-Virumaa.

valimiskomisjon@vinnivald.ee,  telefon 325 8654


Valimiskomisjoni tööaeg  ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest (16.08) kuni  kandideerimisest loobumise viimase päevani (13.09.2017):
E-R kella 15.00 – 16.00
05.09  ja  07.09 kella  15.00 – 18.00.                 

Valimiskomisjoni otsused

02.aprill 2018 otsus nr 1 - Muudatused Vinni Vallavolikogu koosseisus

28.november 2017 otsus nr 11 - Muudatused Vinni Vallavolikogu koosseisus
27.oktoober 2017 otsus nr 10 - Vinni Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine
24.oktoober 2017 otsus nr 9 - Muudatused Vinni Vallavolikogu koosseisus
24.oktoober 2017 otsus nr 8 - Lisamandaatide registreerimine
24.oktoober 2017 otsus nr 7 - Asendusliikmete registreerimine
24.oktoober 2017 otsus nr 6 - Vinni Vallavolikogu liikmete registreerimine
14.september 2017 otsus nr 5 - Jaoskonnakomisjonide moodustamine
08.september 2017 otsus nr 4 - Kandidaatide registreerimine
30.august 2017 otsus nr 3 - Valimisliidu registreerimine
28.juuni 2017 otsus  nr 2 - Valimiskomisjoni tööaeg   
28.juuni 2017 otsus  nr 1 - Valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine


ÕIGUSAKTID:


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017 – üldinfo – www.vvk.ee

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 10
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 9
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 28

Volikogu liikmete arvu määramine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 11
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 10
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 29

Valimiskomisjoni moodustamine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 9
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 11
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 30

Valimisjaoskondade moodustamine:
Rägavere Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus nr 2
Laekvere Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 4
Vinni Vallavalitsuse - 14.06.2017 määrus nr 1

Toimetaja: SIGNE RUMMO