Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

3.08.17

Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamine

VALIMISKOMISJON


Vinni valla valimiskomisjoni asukoht
Lääne-Viru maavanema 17.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-436 määrati Vinni valla valimiskomisjoni asukohaks Tartu mnt 2, 46603, Pajusti, Lääne-Virumaa.


Valimiskomisjoni tööaeg  ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest (16.08) kuni  kandideerimisest loobumise viimase päevani (13.09.2017):
E-R kella 15.00 – 16.00
05.09  ja  07.09 kella  15.00 – 18.00.                 

Valimiskomisjoni otsused

28.juuni 2017 otsus  nr 2 - Valimiskomisjoni tööaeg   
28.juuni 2017 otsus  nr 1 - Valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine


ÕIGUSAKTID:


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017 – üldinfo – www.vvk.ee

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 10
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 9
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 28

Volikogu liikmete arvu määramine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 11
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 10
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 29

Valimiskomisjoni moodustamine
Rägavere Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 9
Laekvere Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 11
Vinni Vallavolikogu 25.05.2017 otsus nr 30

Valimisjaoskondade moodustamine:
Rägavere Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus nr 2
Laekvere Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 4
Vinni Vallavalitsuse - 14.06.2017 määrus nr 1

Toimetaja: MART VILLUP