Rahvusvaheliste lastekaitse juhtumite nõustamine

7.01.16

Üle kümne aasta on Eesti kodanikud saanud kasutada Euroopa vaba liikumise õigust, valides omale sobivamat elu- ja töökohta. Tööjõu vaba liikumine on toonud kaasa ka uusi sotsiaalseid väljakutseid ning keerulistes olukordades vajavad lapsed tingimusteta kaitset ja nende pered, lähedased asjakohast nõustamist. Rahvusvahelise lastekaitse juhtumi puhul on tegemist olukordadega, kus on vajalik lahendada Eestist välismaale ja/või välismaalt Eestisse tööle ja elama asunud lastega peredega seotud erinevaid sotsiaalseid probleeme.

Rahvusvahelist lastekaitse juhtumit korraldab lapse hariliku elukohajärgne lastekaitsetöötaja, kel on võimalus pöörduda juhtumi vahendamiseks, konsultatsiooni ja koostöötoe saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poole.

Täpsemat infot saab lastekaitse üksuse nõunikult Ly Rüüs`ilt tel. 640 8148, e-posti aadress ly.ruus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vaata lisaks:  

Abiks lapsevanemale

Piiriülesed juhtumid lastega, peale vanemate lahkuminekut

 

Piiriülese lastekaitsetöö infovoldik vene keeles on leitav siit

Piiriülese lastekaitsetöö infovoldik inglise keeles on leitav siit

Toimetaja: MART VILLUP