Lastelaagritoetus

3.11.23

Lastelaagritoetus on Vinni valla eelarvest makstav toetus. Lastelaagritoetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla volikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 305 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 100 % lastelaagri maksumusest. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta alla 395 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 50 % lastelaagri maksumusest.

 

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 1175 - § 1178.

Madala sissetuleku piir

Toimetaja: MART VILLUP