Kultuuriasutuste dokumendid

2.11.16

Rahvamajad ja klubid:

 

Kultuuriasutuste töötajate koosseisu kinnitamine (Vinni Vallavalitsuse 21.09 2016 korraldus nr 335)

 
Pajusti Klubi
Pajusti Klubi põhimäärus (Vinni Vallavolikogu 29.03.2007 määrus nr 8)

Kehala Klubi ja Pajusti Klubi ümberkorraldamine (Vinni Vallavolikogu 06.10.2016 otsus nr 56)

 
Kehala Klubi
Kehala Klubi põhimäärus (Vinni Vallavolikogu 29.03.2007 määrus nr 9)

Kehala Klubi ja Pajusti Klubi ümberkorraldamine (Vinni Vallavolikogu 06.10.2016 otsus nr 56)

 
Kadila Seltsimaja
Kadila Seltsimaja asutamine ja põhimäärus (Vinni Vallavolikogu 25.05.2007 määrus nr 17)
 
Roela Rahvamaja 
Roela Rahvamaja asutamine (Vinni Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 27)
Roela Rahvamaja põhimäärus (Vinni Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 15)

 

Tudu Rahvamaja

Tudu Rahvamaja põhimäärus (Vinni Vallavolikogu 29.03.2007 määrus nr 10)

 
 
 
Toimetaja: HILJE PAKKANEN