Noorsootöö

11.11.19

Vinni valla noortevolikogu

"Vinni valla noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" - Vinni vallavolikogu 26.9.2019 määrus nr 15

----

8.11.2019 Vinni valla noortevolikogu on valitud

8. novembril kinnitas noortevolikogu valimiskomisjon Vinni valla noortevolikogu koosseisu, kuhu vallas elavad 13-26-aastased noored valisid kokku 15 liiget: Kristin Aart, Kärt Inno, Karolina Karp, Triinu-Liis Kullik, Valentin Kurka, Merili Laherand, Martin Lepp, Mariella Maalman, Kristjan Mõttus, Marie Nirgi, Kai Otsa, Lysandra Reidla, Anastasia Šimuk, Gerda Väli.

Järgmine samm noortevolikogu töös on valida endi seast volikogu esimehe ja aseesimehe. Noortevolikogu esimene kokkusaamine toimub vallamajas 18. novembril.

Noortevolikogu tagab noortele parema võimaluse kohalikul tasandil noorte elu edendamises kaasa rääkida ja saab teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele noori puudutavates küsimustes. Noortevolikogu annab noorele kogemusi ja oskusi, mida läheb tal vaja ka edaspidi – meeskonnatööoskusi, organiseerimiskogemusi ürituste korraldamisel jms. Noortevolikogust võib noor leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi.

Vinni valla noortevolikogu on valla ajaloos loodud nüüd esmakordselt.

Soovime noorte volikogule tuult tiibadesse ja aktiivset osalemist noori puudutavate probleemide lahendamisel.

Vinni valla noortevolikogu valimiskomisjoni nimel Uno Muruvee

---

1.11.2019 Vinni valla noortevolikogusse kandideerivad: 

Kandidaadi number

Ees-ja perekonnanimi

1

Triinu-Liis Kullik

2

Valentin Kurka

3

Gerda Väli

4

Kristjan Mõttus

5

Lysandra Reidla

6

Lisanna Tõnne

7

Viktoria Anton

8

Merili Laherand

9

Anett Sinijärv

10

Anastasia Šimuk

11

Kristin Aart

12

Kai Otsa

13

Marie Nirgi

14

Mariella Maalman

15

Kärt Inno

16

Martin Lepp

17

Martin Aava

18

Karolina Karp

19

Liisa Lepasaar

----

7.10.2019 Algas kandideerimine Vinni noortevolikogusse

Alates 7. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2019 saavad 13-26-aastased Vinni valla noored esitada kandieerimisavaldusi 1. novembril toimuvateks Vinni valla noortevolikogu valimisteks.

Noortevolikogusse valitakse kuni 17 liiget ja sellesse võivad kuuluda Vinni vallas elavad, õppivad või töötavad 13-26-aastased noored. Noortevolikogu kohad täidetakse ülevallaliste valimistega.

Noortevolikogusse saab kandideerida kuni 15. oktoobri keskööni.

Enne kandideerimisavalduse esitamist saavad kõik noored tutvuda noortevolikogu töö ja valimiste protsessiga Vinni valla noortetubades Kadilas, Laekveres Ulvis, Roelas, Vinnis ja Viru-Jaagupis.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mis on leitav Vinni valla  koduleheküljelt või esitada sooviavaldus e-posti teel uno.muruvee@vinnivald.ee.

Nimekirjadega saab tutvuda Vinni valla kodulehel http//:www.vinnivald.ee/et/noortemajad alates 16. oktoobrist ja sealt saab saata ka oma eelistuse elektrooniliselt 28.10. - 01.11.

Noortevolikogu valimised toimuvad 1. novembril: Vinni-Pajusti Gümnaasiumi aulas kell 9-11, F.v.Wrangelli nimelises Roela Lasteaed-Põhikoolis 11.30.-12.30 ja Laekvere Rahvamaja noortetoas kell 13-15.

Kaasa tuleb võtta õpilaspilet või ID-kaart. Hääletada saavad ainult Vinni valla noored, kelle rahvastikuregistrjärgne elukoht on Vinni vald.

Valimistulemused selguvad 8. novembril.

Vinni valla noortevolikogu on vallavalitsuse ja -volikogu hea koostööpartner, kus noored saavad arutada neid puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.

Vinni valla noortevolikogu tagab noortele parema võimaluse kohalikul tasandil noorte elu edendamises kaasa rääkida. Noortevolikogu annab noorele kogemusi ja oskusi, mida tal läheb vaja ka edaspidi – meeskonnatööoskusi, organiseerimiskogemusi ürituste korraldamisel jms. Noor võib volikogust endale leida ka uusi sõpru ja mõttekaaslasi.

Noortevolikogu valimised korraldavad Vinni vallavalitsus ja MTÜ Vinni Valla Noored.

---

26.09.2019 Vinni vallavolikogu võttis 26. septembril 2019 vastu määruse nr 15 „Vinni valla noortevolikogu asutamise, valimise kord ja tegutsemise alused", mis on Vinni noortevolikogu alusdokument.

Info Uno Muruvee, tel 5273874

 

Kandideerimise avaldus 

 


 

Toimetaja: HILJE PAKKANEN